logo

logo
Reloj con Javascript

El Tiempo Barcelona

EDITORIAL

Primavera de 2022

REPRESSA D’ACTIVITATS. ADEU AL CORONAVIRUS

Després dels gairebé dos anys de pandèmia d'aquest remaleït coronavirus que ens ha tingut emmascarats i reclosos hem aconseguit sobreviure a aquesta estranya travessia del desert i de bell nou ens tornem a veure i ens adonem que han canviat moltes coses.

Per començar hem hagut de desmuntar el taller que teníem a la "Parròquia de la Medalla Miraculosa”. Per al mossèn les nostres màquines i eines eren perilloses per a l’esbarjo de la gent menuda acollida a redós del seu local. Hem de confessar que no ens va saber greu; la veritat és que no el freqüentaven gaire ja que cada soci s’havia acostumat a treballar a casa seva i, en el fons, el mossèn no estava mancat de raó, el petit local no reunia condicions de seguretat.

Com a conseqüència també hem cancel·lat la seu de la nostra associació a l’esmentada Parròquia; en realitat era una seu més nominal que efectiva ja que les reunions socials sempre s’havien fet al Centre Cívic de la Casa Golferichs; així continuarem i serà, per tant, la nostra nova seu social a partir d’ara.

Com la mitològica "Au Fènix" hem tornat a començar reprenen les reunions setmanals amb xerrades tècniques de molt alt nivell a càrrec del nostre consoci Toni Leánez. Hem iniciat la remodelació de les nostres pàgines Web que havien quedat un xic desfasades. Estem construint nous vaixells (de salvament, iots a motor, experimentals navegables, etc.). Durant la passada tardor es van reprendre les activitats socials i així vam participat en trobades modelistes a Tàrrega i a El Pla de Santa Maria. Aquesta primavera vam visitar el vaixell escola "Juan Sebastian Elcano" durant la seva escala al Port de Barcelona i des de fa temps tenim la vista posada en fer una excursió a Madrid per visitar el Museu de la Marina. Si n'hi ha de possibilitats...! el cap ens bull de idees que anirem concretant en el transcurs de les nostres reunions setmanals, una activitat que enyoràvem durant aquest dimoni de pandèmia.

Per últim no volem deixar passar l’avinentesa per enviar un afectuós record al nostre company i expresident Jaume Piedrabuena que va haver de dimitir a causa de la malaltia greu de la Júlia, la seva dona, i a qui desitgem una prompta recuperació. Alhora volem també agrair a en Jaume l'esperit de servei que va dedicar generosament a l’associació en tan difícils moments.

Ramon Moliner

Vocal de Comunicacions

REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ADIOS AL CORONAVIRUS

Después de los casi dos años de pandemia de ese malhadado coronavirus que nos ha tenido enmascarados y recluidos hemos conseguido sobrevivir a esta extraña travesía del desierto y de nuevo nos volvemos a ver y nos damos cuenta de que han cambiado muchas cosas.

Para empezar hemos tenido que desmontar el taller que teníamos en la "Parroquia de la Medalla Milagrosa”. Para el cura nuestras máquinas y herramientas eran peligrosas para el recreo de la gente pequeña acogida al abrigo de su local. Debemos confesar que no nos supo mal; la verdad es que no lo frecuentábamos mucho ya que cada socio se había acostumbrado a trabajar en su casa y, en el fondo, mosén no carecía de razón, el pequeño local no reunía condiciones de seguridad.

Como consecuencia también hemos cancelado la sede de nuestra asociación en la citada Parroquia; en realidad era una sede más nominal que efectiva puesto que las reuniones sociales siempre se habían hecho en el Centro Cívico de la Casa Golferichs; así continuaremos y será, por tanto, nuestra nueva sede social en partir de ahora.

Como la mitológica "Ave Fénix" hemos vuelto a reanudar las reuniones semanales con charlas técnicas de muy alto nivel a cargo de nuestro consocio Toni Leánez. Hemos iniciado la remodelación de nuestra página Web que había quedado algo desfasada. Estamos construyendo nuevos barcos (de salvamento, yates a motor, experimentales navegables, etc.). Durante el pasado otoño se reanudaron las actividades sociales y así participamos en encuentros modelistas en Tàrrega y en El Pla de Santa María. Esta primavera visitamos el buque escuela "Juan Sebastián Elcano" durante su escala en el Puerto de Barcelona y desde hace tiempo tenemos la vista puesta en hacer una excursión a Madrid para visitar el Museo de la Marina. ¡Si hay posibilidades...! la cabeza nos hierve de ideas que iremos concretando en el transcurso de nuestras reuniones semanales, una actividad que añorábamos durante esta endemoniada pandemia.

Por último no queremos dejar pasar la ocasión para enviar un cariñoso recuerdo a nuestro compañero y expresidente Jaume Piedrabuena que tuvo que dimitir a causa de la enfermedad grave de Julia, su esposa, y a quien deseamos una pronta recuperación. Al mismo tiempo queremos también agradecer a Jaume el espíritu de servicio que dedicó generosamente a la asociación en tan difíciles momentos.

Ramón Moliner

Vocal de Comunicaciones